สายส่งน้ำ (จากหัวจ่ายน้ำ - รถดับเพลิง)

Category:ปั๊มและอุปกรณ์
Brand:

สายส่งน้ำ (จากหัวจ่ายน้ำ - รถดับเพลิง)

  • 1. สายส่งน้ำ ARMTEX ขนาด 4 นิ้ว (ขนาด 5 นิ้ว และ 6 นิ้ว สามารถสั่งพิเศษ) พร้อมข้อต่อ ยี่ห้อ RED HEAD
  • 2. รุ่น 7740 อลูมิเนียมแบบอัด หรือ ยี่ห้อ RED HEAD
  • **หมายเหตุ บริษัท มีสต็อกสายและข้อต่อพร้อมมีบริการอัด

มาตรฐานสากลต่างๆ

• COMMON SAFETY STANDARDS มาตรฐานสากลของอุปกรณ์เซฟตี้
• USA มาตรฐานสากลประจำสหรัฐอเมริกา
• NIOSH - National Institute of Safety and Health
• NFPA - National Fire and Protection
• NFPA - 70E : มาตรฐาน (PPE) ในงานไฟฟ้า
• NFPA - 170 : มาตรฐานในการดับเพลิง และป้ายเซฟตี้
• NFPA 701 : มาตรฐานในการตรวจสอบผ้าที่ป้องกันไฟ
• NFPA 2112 : มาตรฐานเกี่ยวกับชุดที่กันเปลวไฟสำหรับงานช่าง
• ASTM - American Society for Testing and Materials
• 3rd PARTY TESTING สถาบันรับรองมาตรฐานจาก USA
• UL - Underwriters Laborities
• SGS Group - Testing Labs
• Licensed 3rd Party Test Labs.

  • EUROPE INCLUDING UK มาตรฐานสากลประจำยุโรปและอังกฤษ

• EN - European Norm
• EN 345 : Safety Boot & Shoes
• EN 659 , EN 511 Gloves use for Heat and Cold
• EN 50321 : Standard to Electrical Safety
• EN 943 : Chemical Permeation
• 3rd PARTY TESTING การรับรองมาตรฐานจากสหภาพยุโรป
• CE - Certified test Mark