ข้อต่อตัวเมีย 2 ข้าง

Category:ปั๊มและอุปกรณ์
Brand: นำเข้าจากสหรัฐอเมริกา

ข้อต่อตัวเมีย 2 ข้าง

  • 1. รุ่น 53 RL แบบ SWIVEL 1 ข้าง และแบบตายตัวอีก 1 ข้าง
  • 2.รุ่น 35 แบบ SWIVEL 2 ข้าง แบบ ROCKER
    รุ่น 57 เหมือนรุ่น 35 แต่มีมือจับ 1 ข้าง
    ข้อต่อตัวเมีย 1 ข้าง ตัวผู้ 1 ข้าง ยี่ห้อ RED HEAD
    รุ่น 37 เป็นตัวเมีย 1 ข้าง ตัวผู้ 1 ข้าง แบบ ROCKER
    ขนาด 1.5 นิ้ว - 6 นิ้ว (ตัวเมีย) 1.5 นิ้ว - 6 นิ้ว (ตัวผู้)

มาตรฐานสากลต่างๆ

• COMMON SAFETY STANDARDS มาตรฐานสากลของอุปกรณ์เซฟตี้
• USA มาตรฐานสากลประจำสหรัฐอเมริกา
• NIOSH - National Institute of Safety and Health
• NFPA - National Fire and Protection
• NFPA - 70E : มาตรฐาน (PPE) ในงานไฟฟ้า
• NFPA - 170 : มาตรฐานในการดับเพลิง และป้ายเซฟตี้
• NFPA 701 : มาตรฐานในการตรวจสอบผ้าที่ป้องกันไฟ
• NFPA 2112 : มาตรฐานเกี่ยวกับชุดที่กันเปลวไฟสำหรับงานช่าง
• ASTM - American Society for Testing and Materials
• 3rd PARTY TESTING สถาบันรับรองมาตรฐานจาก USA
• UL - Underwriters Laborities
• SGS Group - Testing Labs
• Licensed 3rd Party Test Labs.

  • EUROPE INCLUDING UK มาตรฐานสากลประจำยุโรปและอังกฤษ

• EN - European Norm
• EN 345 : Safety Boot & Shoes
• EN 659 , EN 511 Gloves use for Heat and Cold
• EN 50321 : Standard to Electrical Safety
• EN 943 : Chemical Permeation
• 3rd PARTY TESTING การรับรองมาตรฐานจากสหภาพยุโรป
• CE - Certified test Mark