ท่อดูดและอุปกรณ์

Category:ปั๊มและอุปกรณ์
Brand: ไทย

ท่อดูดน้ำและอุปกรณ์ในการดูด

  • หมายเลข 1: ท่อดูดน้ำดับเพลิงชนิดท่อแข็ง ยางเสริมลวด ใช้ต่อกับรถดับเพลิงและเครื่องสูบน้ำดับเพลิง มีสีขาว และสีดำ ขนาด 3 นิ้ว, 3.5 นิ้ว, และ 4 นิ้ว ความยาวสูงสุดที่ 30 ฟุต (9 เมตร)
  • หมายเลข 2: หัวกระโหลกกรองผง อลูมิเนียมแบบซี่ ขนาด 3 นิ้ว, 3.5 นิ้ว และ 4 นิ้ว มีเกลียว 2 แบบ เกลียวหยาบ และเกลียวมน
  • หมายเลข 3: หัวกระโหลกกรองผง ทองเหลืองแบบรังผึ้ง ขนาด 3 นิ้ว, 3.5 นิ้ว และ 4 นิ้ว มีเกลียว 2 แบบ เกลียวหยาบ และเกลียวมน
  • หมายเลข 4: หัวกระโหลก ฟุตวาล์ว ทองเหลือง แบบรังผึ้ง ขนาด 3 นิ้ว, 4 นิ้ว มีเกลียว 1 แบบ เกลียวแป๊ป
  • หมายเลข 5: ตะกร้าหวายกรองผง

มาตรฐานสากลต่างๆ

• COMMON SAFETY STANDARDS มาตรฐานสากลของอุปกรณ์เซฟตี้
• USA มาตรฐานสากลประจำสหรัฐอเมริกา
• NIOSH - National Institute of Safety and Health
• NFPA - National Fire and Protection
• NFPA - 70E : มาตรฐาน (PPE) ในงานไฟฟ้า
• NFPA - 170 : มาตรฐานในการดับเพลิง และป้ายเซฟตี้
• NFPA 701 : มาตรฐานในการตรวจสอบผ้าที่ป้องกันไฟ
• NFPA 2112 : มาตรฐานเกี่ยวกับชุดที่กันเปลวไฟสำหรับงานช่าง
• ASTM - American Society for Testing and Materials
• 3rd PARTY TESTING สถาบันรับรองมาตรฐานจาก USA
• UL - Underwriters Laborities
• SGS Group - Testing Labs
• Licensed 3rd Party Test Labs.

  • EUROPE INCLUDING UK มาตรฐานสากลประจำยุโรปและอังกฤษ

• EN - European Norm
• EN 345 : Safety Boot & Shoes
• EN 659 , EN 511 Gloves use for Heat and Cold
• EN 50321 : Standard to Electrical Safety
• EN 943 : Chemical Permeation
• 3rd PARTY TESTING การรับรองมาตรฐานจากสหภาพยุโรป
• CE - Certified test Mark