เครื่องอัดอากาศ ยี่ห้อ COLTRI ใช้อัดถัง SCBA และ SCUBA

Category:บริการ
Brand:

เครื่องอัดอากาศ ยี่ห้อ COLTRI ใช้ในการอัดถัง SCBA และ SCUBA

 • เติมอากาศที่ถังอากาศ ที่แรงดัน 200 และ 300 BAR ( 2215-4500 PSI )
 • เป็นเครื่องอัดอากาศขนาด 3 ลูกสูบ เติมได้ 100 - 265 ลิตร ต่อนาที
 • ใช้ระยะเวลา 10-20 นาทีต่อถัง
 • อากาศที่เติมเป็นไปตามมาตรฐานอากาศบริสุทธิ์ DIN 3188 และ EN 12021 มาตรฐานคุณภาพในการผลิต ISO 9001 : 2008
 • สามารถเลือกรุ่นที่เติมได้ 1 หรือ 2 ถัง ใช้เครื่องยนต์หรือมอเตอร์ไฟฟ้า 230 V - 380 V
 • อุปกรณ์เสริมรวมถึง มิเตอร์วัดระยะเวลาทำงานและ ตู้น้ำใช้ในการอัดอากาศแบบปลอดภัย

รุ่น MCH6/SH (เครื่องยนต์) และ MCH6/EM (ไฟฟ้า) แบบเคลื่อนย้ายได้

 • รุ่น: MCH6/SH (5.5 แรงม้า) และ รุ่น MCH6/EM (230/1/50 2.2 กิโลวัตต์)
 • ปริมาณอัดอากาศ: MCH6/SH - 100 ลิตร/นาที (6 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง)
 • ปริมาณอัดอากาศ: MCH6/EM - 80 ลิตร/นาที (4.8 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง)

รุ่น MCH11 SH AND MCH11/EM แบบเคลื่อนย้ายได้

 • รุ่น: MCH13/SH (8 แรงม้า) และรุ่น MCH11/EM (230/1/50 4 กิโลวัตต์)
 • ปริมาณอัดอากาศ: 195 ลิตร/นาที (11.7 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง)
 • แรงดันอากาศ: 200/300 บาร์ (2216-4500 PSI)
 • ขนาด (โดยประมาณ) : 70x100x46 เซนติเมตร
 • น้ำหนัก: 140 กิโลกรัม.

รุ่น MCH16/ET (ใช้ในสถานที่เพื่อเติมถังอัดอากาศขนาดเล็ก - ใหญ่)

 • MCH16/ET (380/3/50 5.5 กิโลวัตต์)
 • ปริมาณอัดอากาศ: 315 ลิตร/นาที (18.90 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง)
 • แรงดันอากาศ: 200/300 บาร์ (2216-4500 PSI)
 • ระยะเวลาอัดอากาศ (โดยประมาณ): 6.8 ลิตร (0-300 บาร์) 8 นาที 50 ลิตร (0-300 บาร์) 60 นาที
 • ขนาด (โดยประมาณ): 90x93x64 เซนติเมตร
 • น้ำหนัก: 160 กิโลกรัม

มาตรฐานสากลต่างๆ

• COMMON SAFETY STANDARDS มาตรฐานสากลของอุปกรณ์เซฟตี้
• USA มาตรฐานสากลประจำสหรัฐอเมริกา
• NIOSH - National Institute of Safety and Health
• NFPA - National Fire and Protection
• NFPA - 70E : มาตรฐาน (PPE) ในงานไฟฟ้า
• NFPA - 170 : มาตรฐานในการดับเพลิง และป้ายเซฟตี้
• NFPA 701 : มาตรฐานในการตรวจสอบผ้าที่ป้องกันไฟ
• NFPA 2112 : มาตรฐานเกี่ยวกับชุดที่กันเปลวไฟสำหรับงานช่าง
• ASTM - American Society for Testing and Materials
• 3rd PARTY TESTING สถาบันรับรองมาตรฐานจาก USA
• UL - Underwriters Laborities
• SGS Group - Testing Labs
• Licensed 3rd Party Test Labs.

  • EUROPE INCLUDING UK มาตรฐานสากลประจำยุโรปและอังกฤษ

• EN - European Norm
• EN 345 : Safety Boot & Shoes
• EN 659 , EN 511 Gloves use for Heat and Cold
• EN 50321 : Standard to Electrical Safety
• EN 943 : Chemical Permeation
• 3rd PARTY TESTING การรับรองมาตรฐานจากสหภาพยุโรป
• CE - Certified test Mark