บริการเกี่ยวกับการอัดอากาศ SCBA

Category:บริการ
Brand:

รุ่น MCH6/SH ยี่ห้อ COLTRI SUB แบบเครื่องยนต์

 • เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ 5.5 แรงม้า
 • ให้ปริมาณอากาศ 100 ลิตร/นาที มี 1 หัวอัด
 • เครื่องขนาด 300 BAR แรงดันสูง 4,300 PSI
 • น้ำหนักเครื่อง 47.3 กก.

รุ่น MCH6/EM ยี่ห้อ COLTRI SUB แบบไฟฟ้า

 • เครื่องใช้มอเตอร์ไฟฟ้า เฟสเดียว ขนาด 2.2 กิโลวัตต์
 • ให้ปริมาณอากาศ 100 ลิตร/นาที มี 1 หัวอัด
 • เครื่องขนาด 300 BAR แรงดันสูง 4,300 PSI
 • น้ำหนักเครื่อง 47.3 กก.

บริการเกี่ยวกับการอัดอากาศ SCBA

 • บริการอัดอากาศ
 • บริการตรวจสอบสภาพถัง (Hydrotest)
 • เปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด
 • บริการทำยุทธภัณฑ์ และต่ออายุยุทธภัณฑ์

มาตรฐานสากลต่างๆ

• COMMON SAFETY STANDARDS มาตรฐานสากลของอุปกรณ์เซฟตี้
• USA มาตรฐานสากลประจำสหรัฐอเมริกา
• NIOSH - National Institute of Safety and Health
• NFPA - National Fire and Protection
• NFPA - 70E : มาตรฐาน (PPE) ในงานไฟฟ้า
• NFPA - 170 : มาตรฐานในการดับเพลิง และป้ายเซฟตี้
• NFPA 701 : มาตรฐานในการตรวจสอบผ้าที่ป้องกันไฟ
• NFPA 2112 : มาตรฐานเกี่ยวกับชุดที่กันเปลวไฟสำหรับงานช่าง
• ASTM - American Society for Testing and Materials
• 3rd PARTY TESTING สถาบันรับรองมาตรฐานจาก USA
• UL - Underwriters Laborities
• SGS Group - Testing Labs
• Licensed 3rd Party Test Labs.

  • EUROPE INCLUDING UK มาตรฐานสากลประจำยุโรปและอังกฤษ

• EN - European Norm
• EN 345 : Safety Boot & Shoes
• EN 659 , EN 511 Gloves use for Heat and Cold
• EN 50321 : Standard to Electrical Safety
• EN 943 : Chemical Permeation
• 3rd PARTY TESTING การรับรองมาตรฐานจากสหภาพยุโรป
• CE - Certified test Mark