เครื่องทดสอบระบบน้ำดับเพลิง PITOT GAUGE

Category:เครื่องทดสอบระบบน้ำดับเพลิง
Brand: WATER FLOW KIT

เครื่องทดสอบระบบน้ำดับเพลิง WATER FLOW KIT

  • U.L. classified for testing.
  • Six machined tips measure flows ranging from 110-1600 GPM (400-6000 LPM) at 40-120 PSI (280-830 kPa).
  • Holds pitot tip firmly in correct stream position - eliminates many variables caused by hand-held units.
  • 1% full range accuracy.
  • Complete with tough, molded carrying case, instruction booklet and laminated flow chart.
  • U.S. standard measurements or metric equivalents.
  • Standard tip Sizes: ¾" , 1 ⅛" , 1 ½" , 1 ¾" , 2" , 2 ¼"
  • Style FK-25

มาตรฐานสากลต่างๆ

• COMMON SAFETY STANDARDS มาตรฐานสากลของอุปกรณ์เซฟตี้
• USA มาตรฐานสากลประจำสหรัฐอเมริกา
• NIOSH - National Institute of Safety and Health
• NFPA - National Fire and Protection
• NFPA - 70E : มาตรฐาน (PPE) ในงานไฟฟ้า
• NFPA - 170 : มาตรฐานในการดับเพลิง และป้ายเซฟตี้
• NFPA 701 : มาตรฐานในการตรวจสอบผ้าที่ป้องกันไฟ
• NFPA 2112 : มาตรฐานเกี่ยวกับชุดที่กันเปลวไฟสำหรับงานช่าง
• ASTM - American Society for Testing and Materials
• 3rd PARTY TESTING สถาบันรับรองมาตรฐานจาก USA
• UL - Underwriters Laborities
• SGS Group - Testing Labs
• Licensed 3rd Party Test Labs.

  • EUROPE INCLUDING UK มาตรฐานสากลประจำยุโรปและอังกฤษ

• EN - European Norm
• EN 345 : Safety Boot & Shoes
• EN 659 , EN 511 Gloves use for Heat and Cold
• EN 50321 : Standard to Electrical Safety
• EN 943 : Chemical Permeation
• 3rd PARTY TESTING การรับรองมาตรฐานจากสหภาพยุโรป
• CE - Certified test Mark