หมวกดับเพลิง พร้อมกระบังหน้า ขนาดมาตรฐาน (ภายในประเทศ)

Category:หมวกดับเพลิงรุ่น FH
Brand: ผลิตที่ประเทศไทย

หมวกดับเพลิง พร้อมกระบังหน้า ขนาดมาตรฐาน (ภายในประเทศ)

  • หมวกดับเพลิงในประเทศ พร้อมกระบังหน้า ขนาดมาตรฐาน
  • สีดำรุ่น FH-B
  • สีเหลืองรุ่น FH-Y
  • สีส้มรุ่น FH-O
  • สีขาวรุ่น FH-W
  • คุณสมบัติป้องกันศีรษะ และตัวกระบังหน้าป้องกันวัสดุที่จะโดนใบหน้า

หมวกดับเพลิงแบบต่าง ๆ

มาตรฐานสากลต่างๆ

• COMMON SAFETY STANDARDS มาตรฐานสากลของอุปกรณ์เซฟตี้
• USA มาตรฐานสากลประจำสหรัฐอเมริกา
• NIOSH - National Institute of Safety and Health
• NFPA - National Fire and Protection
• NFPA - 70E : มาตรฐาน (PPE) ในงานไฟฟ้า
• NFPA - 170 : มาตรฐานในการดับเพลิง และป้ายเซฟตี้
• NFPA 701 : มาตรฐานในการตรวจสอบผ้าที่ป้องกันไฟ
• NFPA 2112 : มาตรฐานเกี่ยวกับชุดที่กันเปลวไฟสำหรับงานช่าง
• ASTM - American Society for Testing and Materials
• 3rd PARTY TESTING สถาบันรับรองมาตรฐานจาก USA
• UL - Underwriters Laborities
• SGS Group - Testing Labs
• Licensed 3rd Party Test Labs.

  • EUROPE INCLUDING UK มาตรฐานสากลประจำยุโรปและอังกฤษ

• EN - European Norm
• EN 345 : Safety Boot & Shoes
• EN 659 , EN 511 Gloves use for Heat and Cold
• EN 50321 : Standard to Electrical Safety
• EN 943 : Chemical Permeation
• 3rd PARTY TESTING การรับรองมาตรฐานจากสหภาพยุโรป
• CE - Certified test Mark