อบรมการใช้อุปกรณ์ และน้ำยาโฟมในการดับเพลิง

อบรมการใช้อุปกรณ์ และน้ำยาโฟมในการดับเพลิง (8 ชั่วโมง)