ไฟฉาย MAGLITE ML300L LED 3-Cell

Category:
Brand:

ไฟฉาย MAGLITE ML300L LED 3-Cell

  •  ไฟฉายที่เหมาะกับทุกสถานการณ์ สามารถใช้งานสูงสุด 298 ชั่วโมง ผู้ใช้งานสามารถเลือกความสว่างสูงสุด หรือโหมดพลังงานต่ำได้
  •  สามารถป้องกันน้ำ ฝน ใช้ในขณะที่มีสภาวะเปียก ได้
  •  หลอดไฟ LED
  •  ความสว่าง สูงสุด 746 LUMENS
  •  ระยะทางลำแสง สูงสุด 403 เมตร
  • ประเภทแบตเตอรี่ D-Alkaline 3 ก้อน

มาตรฐานสากลต่างๆ

• COMMON SAFETY STANDARDS มาตรฐานสากลของอุปกรณ์เซฟตี้
• USA มาตรฐานสากลประจำสหรัฐอเมริกา
• NIOSH - National Institute of Safety and Health
• NFPA - National Fire and Protection
• NFPA - 70E : มาตรฐาน (PPE) ในงานไฟฟ้า
• NFPA - 170 : มาตรฐานในการดับเพลิง และป้ายเซฟตี้
• NFPA 701 : มาตรฐานในการตรวจสอบผ้าที่ป้องกันไฟ
• NFPA 2112 : มาตรฐานเกี่ยวกับชุดที่กันเปลวไฟสำหรับงานช่าง
• ASTM - American Society for Testing and Materials
• 3rd PARTY TESTING สถาบันรับรองมาตรฐานจาก USA
• UL - Underwriters Laborities
• SGS Group - Testing Labs
• Licensed 3rd Party Test Labs.

  • EUROPE INCLUDING UK มาตรฐานสากลประจำยุโรปและอังกฤษ

• EN - European Norm
• EN 345 : Safety Boot & Shoes
• EN 659 , EN 511 Gloves use for Heat and Cold
• EN 50321 : Standard to Electrical Safety
• EN 943 : Chemical Permeation
• 3rd PARTY TESTING การรับรองมาตรฐานจากสหภาพยุโรป
• CE - Certified test Mark