บันไดดับเพลิง AE 4000, FIR-101520, FIR-15

Category:เครื่องมือกู้ภัย ดับเพลิงเอนกประสงค์
Brand: ผลิตที่ประเทศไทย

บันไดดับเพลิง

  • รุ่น AE 4000 เป็นบันไดแบบเลื่อนได้ 2 ตอน (USA) เลือกความยาว 20-40 ฟุต (6-12 เมตร)
  • รุ่น FIR-101520 เป็นบันไดตอนเดียวความยาว 12 ฟุต ( 3.6เมตร ) ***LOCAL***
  • FIR-15 เป็นบันไดแบบเลื่อนความยาว 15 ฟุต ( 4.5 เมตร ) ***LOCAL***

 

มาตรฐานสากลต่างๆ

• COMMON SAFETY STANDARDS มาตรฐานสากลของอุปกรณ์เซฟตี้
• USA มาตรฐานสากลประจำสหรัฐอเมริกา
• NIOSH - National Institute of Safety and Health
• NFPA - National Fire and Protection
• NFPA - 70E : มาตรฐาน (PPE) ในงานไฟฟ้า
• NFPA - 170 : มาตรฐานในการดับเพลิง และป้ายเซฟตี้
• NFPA 701 : มาตรฐานในการตรวจสอบผ้าที่ป้องกันไฟ
• NFPA 2112 : มาตรฐานเกี่ยวกับชุดที่กันเปลวไฟสำหรับงานช่าง
• ASTM - American Society for Testing and Materials
• 3rd PARTY TESTING สถาบันรับรองมาตรฐานจาก USA
• UL - Underwriters Laborities
• SGS Group - Testing Labs
• Licensed 3rd Party Test Labs.

  • EUROPE INCLUDING UK มาตรฐานสากลประจำยุโรปและอังกฤษ

• EN - European Norm
• EN 345 : Safety Boot & Shoes
• EN 659 , EN 511 Gloves use for Heat and Cold
• EN 50321 : Standard to Electrical Safety
• EN 943 : Chemical Permeation
• 3rd PARTY TESTING การรับรองมาตรฐานจากสหภาพยุโรป
• CE - Certified test Mark