น้ำยาโฟม US FOAM ยี่ห้อ DELTA มาตรฐาน BS

Category:วิธีเลือกใช้น้ำยาโฟม
Brand:

วิธีเลือกน้ำยาโฟมที่ถูกต้อง ตามประเภทสารเคมีและอุปกรณ์

  • รุ่น AFFF 1% ใช้กับไฟไหม้ Class A ไม้ กระดาษ ผ้า
  • รุ่น AFFF 3% ใช้กับไฟไหม้ Class B น้ำมัน แก๊ส สารไฮโดรคาร์บอน
  • รุ่น AFFF/AR 3% 6% ใช้กับเชื้อเพลิงชนิดแอลกอฮอล์ และสารเคมีที่ละลายน้ำได้
  • รุ่น TRAINING FOAM ใช้กับการฝึกซ้อมดับเพลิงด้วยน้ำยาโฟม

น้ำยาทั้ง 4 รุ่น ใช้พร้อมกับเครื่องฉีดน้ำยาโฟม LOW และ MEDIUM EXPANSION

  • รุ่น HI-EX ใช้พัดลมพร้อมเครื่องผสมน้ำยาโฟม

ยี่ห้อ US FOAM ได้มาตรญาน UL. / ยี่ห้อ DELTA ได้มาตรฐาน BS

มาตรฐานสากลต่างๆ

• COMMON SAFETY STANDARDS มาตรฐานสากลของอุปกรณ์เซฟตี้
• USA มาตรฐานสากลประจำสหรัฐอเมริกา
• NIOSH - National Institute of Safety and Health
• NFPA - National Fire and Protection
• NFPA - 70E : มาตรฐาน (PPE) ในงานไฟฟ้า
• NFPA - 170 : มาตรฐานในการดับเพลิง และป้ายเซฟตี้
• NFPA 701 : มาตรฐานในการตรวจสอบผ้าที่ป้องกันไฟ
• NFPA 2112 : มาตรฐานเกี่ยวกับชุดที่กันเปลวไฟสำหรับงานช่าง
• ASTM - American Society for Testing and Materials
• 3rd PARTY TESTING สถาบันรับรองมาตรฐานจาก USA
• UL - Underwriters Laborities
• SGS Group - Testing Labs
• Licensed 3rd Party Test Labs.

  • EUROPE INCLUDING UK มาตรฐานสากลประจำยุโรปและอังกฤษ

• EN - European Norm
• EN 345 : Safety Boot & Shoes
• EN 659 , EN 511 Gloves use for Heat and Cold
• EN 50321 : Standard to Electrical Safety
• EN 943 : Chemical Permeation
• 3rd PARTY TESTING การรับรองมาตรฐานจากสหภาพยุโรป
• CE - Certified test Mark