กระบอกฉีดน้ำยาโฟม HV SERIES, HV S SERIES

Category:เครื่องฉีดน้ำยาโฟมดับเพลิง
Brand:

กระบอกฉีดน้ำยาโฟม แบบ Low Expansion DELTA FIRE

รุ่น HV SERIES ต้องใช้งานร่วมกับเครื่องผสมน้ำยาโฟม Z SERIES

 • HV 225 อัตราการไหล 225 ลิตร/นาที ที่แรงดัน 7 บาร์
 • HV 450 อัตราการไหล 450 ลิตร/นาที ที่แรงดัน 7 บาร์
 • HV 900 อัตราการไหล 900 ลิตร/นาที ที่แรงดัน 7 บาร์

รุ่น HV S SERIES กระบอกฉีดพร้อมระบบผสมน้ำยาโฟม

 • HV S 225 อัตราการไหล 225 ลิตร/นาที ที่แรงดัน 7 บาร์
 • HV S 450 อัตราการไหล 450 ลิตร/นาที ที่แรงดัน 7 บาร์
 • HV S 900 อัตราการไหล 900 ลิตร/นาที ที่แรงดัน 7 บาร์

กลุ่มผู้ใช้งาน

 • ดับเพลิง กู้ภัย
 • ขนส่งทางเรือ
 • ปิโตรเคมี
 • สถานที่จัดเก็บน้ำมัน
 • สถานที่จัดเก็บเคมี
 • โรงงานอุตสาหกรรม
 • สนามบิน เครื่องบิน