หัวฉีดดับเพลิง PROTEK 366, 367

Category:หัวฉีดน้ำดับเพลิง
Brand:

หัวฉีดดับเพลิง PROTEK 366, 367
คำอธิบาย

  • มาตรฐาน NFPA 1964 Compliant & FM
  • รุ่น 366 (30/60/90/120 GPM)
  • รุ่น 367 (95/125/150/200 GPM)
  • ทางเข้าเลือกเป็น 1.5" NH / 2.5" สวมเร็ว

ข้อมูลหัวฉีด

รุ่น แรงดัน BAR การไหล GPM การฉีด Reach SS น้ำหนัก (กก.) ความยาว (มม.)
PROTEK 366 7 BAR 120 SS 35m 1.7 228
PROTEK 367 7 BAR 200 SS 35m 2.6 259

 

มาตรฐานสากลต่างๆ

• COMMON SAFETY STANDARDS มาตรฐานสากลของอุปกรณ์เซฟตี้
• USA มาตรฐานสากลประจำสหรัฐอเมริกา
• NIOSH - National Institute of Safety and Health
• NFPA - National Fire and Protection
• NFPA - 70E : มาตรฐาน (PPE) ในงานไฟฟ้า
• NFPA - 170 : มาตรฐานในการดับเพลิง และป้ายเซฟตี้
• NFPA 701 : มาตรฐานในการตรวจสอบผ้าที่ป้องกันไฟ
• NFPA 2112 : มาตรฐานเกี่ยวกับชุดที่กันเปลวไฟสำหรับงานช่าง
• ASTM - American Society for Testing and Materials
• 3rd PARTY TESTING สถาบันรับรองมาตรฐานจาก USA
• UL - Underwriters Laborities
• SGS Group - Testing Labs
• Licensed 3rd Party Test Labs.

  • EUROPE INCLUDING UK มาตรฐานสากลประจำยุโรปและอังกฤษ

• EN - European Norm
• EN 345 : Safety Boot & Shoes
• EN 659 , EN 511 Gloves use for Heat and Cold
• EN 50321 : Standard to Electrical Safety
• EN 943 : Chemical Permeation
• 3rd PARTY TESTING การรับรองมาตรฐานจากสหภาพยุโรป
• CE - Certified test Mark