เสื้อดับเพลิง ชนิดเสื้อยาว 45 นิ้ว รุ่น EAGLE IV

Category:ชุดดับเพลิง
Brand:

รุ่น EAGLE IV

  • ยาว 45 นิ้ว เป็นแบบ 3 ชั้น
  • ชั้นนอกเป็นผ้า NOMEX III A
  • ชั้นกลางเป็นผ้า E - 89
  • ชั้นในเป็นผ้า NOMEX / FR Viscose
  • มีแถบสะท้อนแสงที่หน้าอกและแขนเสื้อ

ตามรูปแบบมีรายละเอียดดังนี้

  • รองเท้าแบบบู๊ทสูง 15" รุ่น 9687L
  • หมวกดับเพลิง BSP 1500 - 2000 F
  • ถุงมือดับเพลิง FIREMA VI
  • Hood ผ้าคลุมศีรษะ

มาตรฐานสากลต่างๆ

• COMMON SAFETY STANDARDS มาตรฐานสากลของอุปกรณ์เซฟตี้
• USA มาตรฐานสากลประจำสหรัฐอเมริกา
• NIOSH - National Institute of Safety and Health
• NFPA - National Fire and Protection
• NFPA - 70E : มาตรฐาน (PPE) ในงานไฟฟ้า
• NFPA - 170 : มาตรฐานในการดับเพลิง และป้ายเซฟตี้
• NFPA 701 : มาตรฐานในการตรวจสอบผ้าที่ป้องกันไฟ
• NFPA 2112 : มาตรฐานเกี่ยวกับชุดที่กันเปลวไฟสำหรับงานช่าง
• ASTM - American Society for Testing and Materials
• 3rd PARTY TESTING สถาบันรับรองมาตรฐานจาก USA
• UL - Underwriters Laborities
• SGS Group - Testing Labs
• Licensed 3rd Party Test Labs.

  • EUROPE INCLUDING UK มาตรฐานสากลประจำยุโรปและอังกฤษ

• EN - European Norm
• EN 345 : Safety Boot & Shoes
• EN 659 , EN 511 Gloves use for Heat and Cold
• EN 50321 : Standard to Electrical Safety
• EN 943 : Chemical Permeation
• 3rd PARTY TESTING การรับรองมาตรฐานจากสหภาพยุโรป
• CE - Certified test Mark