ข้อต่อสายดับเพลิง TITAN รุ่นประหยัด

Category:ข้อต่อสายดับเพลิง รุ่นประหยัด
Brand:

ข้อต่อสายดับเพลิง(ระบบอัด) TITAN (NH) *รุ่นประหยัด

  • ข้อต่อสายดับเพลิงทองเหลือง 1.5"
  • ข้อต่อสายดับเพลิง (RACK) ทองเหลือง 1.5"

ตารางขนาดข้อต่อสายดับเพลิง

INSTANTANEOUS

BS336

ชนิดสวมเร็ว

STORZ

ชนิดเขี้ยวขัด

(SWEDEN)

(STORZ)

HOSE SIZE

ขนาดสาย

COUPLING SIZE

ขนาดข้อต่อ

NATIONAL STANDARD

ชนิดเกลียว

NH (NST)*

STRAIGHT IRON PIPE

ชนิดเกลียว

NPSH (IPT)

BRITISH STANDARD

ชนิดเกลียว

BSPT

ขนาดสาย ขนาดข้อต่อ ขนาดสาย ขนาดข้อต่อ (นิ้ว) (นิ้ว) ODP TPI ODP TPI ODP TPI
1.5" 1.5" / 2.5" 1.5" 1.5" / 2.5" 1.5" 1.5" 1.990 9 1.8788* 11 1/2 1.882 11
2.5" 2.5" 2.5" 2.5" 2.5" 2.5" 3.0686 7 1/2 2.841* 8 2.960 11
4"   2.5" 2.5" 4" 4" 5.0109 4 4.470 8 4.450 11

มาตรฐานสากลต่างๆ

• COMMON SAFETY STANDARDS มาตรฐานสากลของอุปกรณ์เซฟตี้
• USA มาตรฐานสากลประจำสหรัฐอเมริกา
• NIOSH - National Institute of Safety and Health
• NFPA - National Fire and Protection
• NFPA - 70E : มาตรฐาน (PPE) ในงานไฟฟ้า
• NFPA - 170 : มาตรฐานในการดับเพลิง และป้ายเซฟตี้
• NFPA 701 : มาตรฐานในการตรวจสอบผ้าที่ป้องกันไฟ
• NFPA 2112 : มาตรฐานเกี่ยวกับชุดที่กันเปลวไฟสำหรับงานช่าง
• ASTM - American Society for Testing and Materials
• 3rd PARTY TESTING สถาบันรับรองมาตรฐานจาก USA
• UL - Underwriters Laborities
• SGS Group - Testing Labs
• Licensed 3rd Party Test Labs.

  • EUROPE INCLUDING UK มาตรฐานสากลประจำยุโรปและอังกฤษ

• EN - European Norm
• EN 345 : Safety Boot & Shoes
• EN 659 , EN 511 Gloves use for Heat and Cold
• EN 50321 : Standard to Electrical Safety
• EN 943 : Chemical Permeation
• 3rd PARTY TESTING การรับรองมาตรฐานจากสหภาพยุโรป
• CE - Certified test Mark