ข้อต่อข้อลด

Category:ข้อต่อสายส่งน้ำดับเพลิง
Brand: ผลิตที่ประเทศไทย

ข้อต่อข้อลด

  • 1. ข้อต่อข้อลดเกลียวตัวเมีย 2 ด้าน วัสดุทองเหลืองชุบโครเมี่ยม ขนาด 4 นิ้ว ลด 3 นิ้ว, ขนาด 4 นิ้ว ลด 3.5 นิ้ว
  • 2. ข้อต่อข้อลดเกลียวตัวเมีย 2 ด้าน วัสดุ ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม ขนาด 4 นิ้ว ลด 4 นิ้ว
  • 3. ข้อลดหูกระต่ายเกลียวใน วัสดุ ทองเหลือง ขนาด 4” x 2.5” สวมเร็วตัวเมีย

มาตรฐานสากลต่างๆ

• COMMON SAFETY STANDARDS มาตรฐานสากลของอุปกรณ์เซฟตี้
• USA มาตรฐานสากลประจำสหรัฐอเมริกา
• NIOSH - National Institute of Safety and Health
• NFPA - National Fire and Protection
• NFPA - 70E : มาตรฐาน (PPE) ในงานไฟฟ้า
• NFPA - 170 : มาตรฐานในการดับเพลิง และป้ายเซฟตี้
• NFPA 701 : มาตรฐานในการตรวจสอบผ้าที่ป้องกันไฟ
• NFPA 2112 : มาตรฐานเกี่ยวกับชุดที่กันเปลวไฟสำหรับงานช่าง
• ASTM - American Society for Testing and Materials
• 3rd PARTY TESTING สถาบันรับรองมาตรฐานจาก USA
• UL - Underwriters Laborities
• SGS Group - Testing Labs
• Licensed 3rd Party Test Labs.

  • EUROPE INCLUDING UK มาตรฐานสากลประจำยุโรปและอังกฤษ

• EN - European Norm
• EN 345 : Safety Boot & Shoes
• EN 659 , EN 511 Gloves use for Heat and Cold
• EN 50321 : Standard to Electrical Safety
• EN 943 : Chemical Permeation
• 3rd PARTY TESTING การรับรองมาตรฐานจากสหภาพยุโรป
• CE - Certified test Mark