หัวฉีดดับเพลิง Viper Blue Devil (รีวิวการใช้งาน+ซัพภาษาไทย)

หัวฉีดดับเพลิง Viper Blue Devil (รีวิวการใช้งาน+ซัพภาษาไทย)
- ระบบ RYSTATIC (ไลน์สแตทิค) ไม่มีฟันหมุนเพื่อทำม่านน้ำให้ดียิ่งขึ้น โดยเม็ดน้ำเล็กลง ม่านน้ำแน่นขึ้น และความกว้างมากขึ้น BALL VALVE ทำจากเหล็กสแตนเลส แหวนปรับขนาดฉีด และแหวนปรับปริมาณฉีด เป็นแบบชุบโลหะมาพร้อมกับปุ่มนูนอยู่ด้านบน 2 จุด - ระบบ RYSTATIC ไม่มีฟันหมุนเพื่อทำม่านน้ำได้ดียิ่งขึ้น

- ระบบ RYSTATIC มีจุดนูน 2 จุด บนที่ปรับปริมาณน้ำและปรับม่านน้ำเพื่อสัมผัสได้ในเวลาปฏิบัติงาน

- ผลิตตาม NFPA 1964 และตามมาตรฐาน EN-15182-1 และ 151824 TYPE 3

 ทุกความปลอดภัย บริการด้วยใจ แปซิฟิกแอนด์ไฟร์ ประเทศไทย