ทดสอบหัวฉีด VIPER รุ่น BD-1560 ในตู้ทดสอบ

ทดสอบหัวฉีด VIPER รุ่น BD

การทดสอบการใช้งาน หัวฉีดยี่ห้อ VIPER BD รุ่น BD การทดสอบนี้แสดงให้เห็นถึงการปรับหัวจ่ายน้ำจากแบบลำตรงเป็นฝอย และยังสามารถเห็นความแตกต่างของน้ำในแต่ละระดับที่ปืดฉีดน้ำสามารถทำได้ในตู้ทดสอบที่ทางบริษัทฯ มีไว้ทดสอบหัวฉีดแบบต่าง ๆ และยังทดสอบเมื่อหัวฉีดมีปัญหาในการใช้ พร้อมทั้งบริการซ่อมแซม และดูแลให้สามารถใช้งานได้อย่างปกติ เพราะอะไหล่แต่ละชิ้น นำเข้าโดยตรงจากโรงงานที่ผลิต ทำให้มั่นใจได้ว่า หัวฉีดที่ได้ผ่านการซ่อมแซมออกไป จะมีสภาพ พร้อมใช้งาน และมีประสิทธิภาพเหมือนของใหม่ 

 ทุกความปลอดภัย บริการด้วยใจ แปซิฟิกแอนด์ไฟร์ ประเทศไทย