การประกอบอุปกรณ์ฉีดโฟม กับหัวฉีด VIPER BD

การประกอบอุปกรณ์ฉีดโฟม กับหัวฉีด VIPER BD

ซึ่งเป็นหัวฉีดด้ามปืน รุ่นใหม่ ที่ใช้นวัตกรรมขั้นสูงสุดของการผลิตหัวฉีดดับเพลิง ที่เป็นหัวฉีดสารพัดประโยชน์ ในกรณีต้องใช้น้ำยาโฟมในการดับไฟ จึงมีอุปกรณ์เสริมไว้เพื่อใช้กับน้ำยาโฟม โดยประกอบเข้ากับหัวฉีดได้โดยตรง 

 ทุกความปลอดภัย บริการด้วยใจ แปซิฟิกแอนด์ไฟร์ ประเทศไทย