การดูแลรักษา หัวฉีดด้ามปืน VIPER SG

VIPER SG

การดูแลรักษา หัวฉีดด้ามปืน VIPER SG

หัวฉีดน้ำดับเพลิงถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการดับเพลิง เราจะมาแนะนำว่าการดูแลรักษาให้หัวฉีดดับเพลิงมีสภาพพร้อมสำหรับการใช้งานต้องดูแลตรงไหน บำรุงรักษาอย่างไร แม้กระทั่งเวลาใช้งานควรคำนึงถึงสิ่งใดก่อน เพื่อถนอมหัวฉีดดับเพลิง ให้อยู่กับคุณได้นานขึ้นและยังทำให้หัวฉีดดับเพลิงทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ !!!

(ตารางแสดงรุ่นและอัตราการไหลของหัวฉีด)

หัวฉีดดับเพลิง SG-3012, SG-7515

 ทุกความปลอดภัย บริการด้วยใจ แปซิฟิกแอนด์ไฟร์ ประเทศไทย