FAQ

ชุดและอุปกรณ์ดับเพลิง

ถาม  ชุดดับเพลิง มีมาตรฐานรับรองหรือไม่

ตอบ ชุดดับเพลิงมีมาตรฐานและรับรองมาตรฐาน

 

ถาม  ชุดดับเพลิงราคาเท่ากันทุกสี ทุกขนาดหรือไม่

ตอบ ราคาเท่ากันทุกสีและทุกขนาด

 

ถาม  หมวกดับเพลิงใส่ร่วมกับหน้ากากเครื่องช่วงหายใจได้หรือไม่

ตอบ ใส่ได้ ถ้าเป็นหมวกดับเพลิงรุ่น 1500-2000F แต่ถ้าเป็นหมวก SICOR หน้ากากจะลงไม่ได้

 

ถาม  รองเท้าดับเพลิงราคาเท่ากันทุกขนาดหรือไม่

ตอบ รองเท้ายี่ห้อ HARVIK รุ่น 9687L มาตรฐาน EN และ 9679 มาตรฐาน NFPA ราคาเท่ากันทุกขนาด

 

ถาม  รองเท้าดับเพลิงกันไฟฟ้าได้กี่โวลต์

ตอบ รองเท้า HARVIK รุ่น 9679 มาตรฐาน NFPA  สามารถกันไฟได้ 18 KV (18,000 โวลต์)

 

ถาม  ชุดดับเพลิงมีน้ำหนักกี่กิโลกรัม

ตอบ ชุดดับเพลิงครบชุดน้ำหนักรวม 11 กิโลกรัม ถ้ารวม PSS 3000 น้ำหนักประมาณ 11 กิโลกรัม ทั้งเช็ทจะมีน้ำหนักรวม 22 กิโลกรัม

 

ถาม  สินค้ามีการรับประกันอย่างไร 

ตอบ สินค้ามีการรับประกันการใช้งานที่ถูกต้อง 1 ปี

 

ถาม  กรณีซื้อ ไปแล้วใส่ไม่ได้ สามารถเปลี่ยนไซส์ได้หรือไม่

ตอบ สามารถเปลี่ยนไซส์ได้ สินค้าที่นำมาเปลี่ยน อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ยังไม่เคยผ่านการใช้งาน

 

ถาม  ชุดดับเพลิงมีอายุการใช้งานนานเท่าไหร่

ตอบ ชุดดับเพลิงสามารถซักได้ถึง 27 ครั้ง ถ้าซัก 3 ครั้ง/ปี จะใช้งานได้นานถึง 9 ปี


สายส่งน้ำดับเพลิง

ถาม  สายส่งน้ำดับเพลิงยาวที่สุดมีขนาดกี่เมตร

ตอบ สายส่งน้ำดับเพลิงมีความยาวถึง 60 เมตร โดยมาตรฐานทั่วไปที่นิยมคือขนาด 20 เมตร และ 30 เมตร บริษัทฯ ตัดตามมาตรฐานความยาวที่ถูกต้องทุกเส้น

 

ถาม  สินค้านำเข้าจากประเทศอะไร  มีการรับประกันหรือไม่

ตอบ สินค้านำเข้าจากประเทศสเปน (ประเทศสเปนมีอากาศใกล้เคียงกับประเทศไทย) และมีการรับประกันการใช้งานที่ถูกต้อง 1 ปี

 

ถาม  หากสายรั่วหรือชำรุดสามารถซ่อมแซมได้หรือไม่

ตอบ สามารถซ่อมได้ หากเกิดกรณีสายส่งน้ำดับเพลิงโดนบาด มีรอยรั่ว เรา มีระบบซ่อมแบบ Spot on repair


เครื่องอัดอากาศ

ถาม  เครื่องอัดอากาศ 1 ถังใช้เวลาในการอัดกี่นาที

ตอบ ขึ้นอยู่กับขนาดและรุ่น ถ้าถังขนาด 6.8 ลิตร จะใช้เวลาในการอัด 20 นาที

 

ถาม  เครื่องช่วยหายใจถ้าอากาศหมดจะสามารถนำไปอัดได้ที่ไหน

ตอบ  สามารถมาที่บริษัทฯ หรือเทศบาล สิ่งสำคัญในการอัดข้างนอก เครื่องอัดต้องมีการเปลี่ยนตลับไส้กรอง ตามความถูกต้อง เพราะหากไม่ได้เปลี่ยน ความชื้นจะเข้าไปในถัง และทำให้เกจเครื่องวัดขึ้นฝ้า

 

ถาม  SCBA มีอากาศในถังหรือไม่

ตอบ มีอากาศในถัง ทุกถังที่ส่งออกไป
 

สอบถามเพิ่มเติม